1.Modül 1: Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim

2.Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

3.Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri  (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

4.Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama

5.Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri