Malatya Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi

Hizmet ve Destekler

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim

Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği, yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik konularda bilgi sahibi kılınması

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama

Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin desteklenmesi (patent vb.)

Destek Programları Hizmetleri

Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve girişimciler tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi

Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri

Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi.